Solo CD 2017, Lyra Sonora - reviews

CD-revyn SVERIGES RADIO P2, 25 februari 2018
"En väldigt lyckad skiva"
Betyg: 4/5 radioapparater

Lute News, december 2017
"This is an essential CD""The12-course double headed lute is thought to have been invented by Jacques Gaultier in England in the 1630s but it didn’t really catch on for long. The 11-course lute became the standard ‘French’ solo instrument and music for that developed across the century. Music for the 12-course lute didn’t develop to the same degree, so may have been seen as old-fashioned by mid-century. The lute itself had practically disappeared by 1700. Hence the repertory is not as extensive as that for the 11- or 13-course lute.

On this disc the Swedish lutenist Anders Ericson explores the repertory available for the 12-course lute. The CD contains music written expressly for 12 courses, as well as adaptations of 10-course pieces. Many of them are anonymous, several probably are by Gaultier on grounds of style. While the 11-course lute is tuned in D minor, the 12-course lute can be tuned in several different ways. The most common is D minor tuning and flat tuning. These tunings are on display on this CD which also contains 6 pieces in sharp tuning.

The 39 pieces are short: all but five are less than two minutes long. The music chosen consists largely of suites (preludes, allemandes, courantes and sarabandes) taken from the following sources: Panmure House lute book, pieces in G minor; Rostock lute book, in G minor; Sloane lute book, in B flat major; and Tabley House lute book in D minor. There are also three pieces by Jacques Gaultier himself (in D minor) and a charming set of six pieces (in D major) by Johann Gumprecht.

Overall this is an excellent CD. Ericson’s playing is superb and the sound quality is excellent. The balance between the diapasons and the upper strings is very good. I particularly liked the Gumprecht pieces, charming and tuneful as they are. His ‘Courante Patientia- Variation’ (track 35) was the stand-out piece for me. Gumprecht’s lovely Lyra Sonora (track 37) provides the title for the CD.

This is an essential CD for those who want to further explore and understand the lute repertory as it developed in the 17th century."
John Croall

Gitarr och Luta, 3/2017
"En fullfjädrad virtuos på luta""Efter sina, med rätta, lovprisade skivor med fransk musik för den elvakoriga barocklutan så har Anders Ericson med denna skiva lagt till ytterligare en baskor på lutan och använder sig av en mycket välklingande 12-korig luta av Lars Jönsson. Men Anders Ericson har inte lämnat Frankrike för den sakens skull. Det mesta av musiken på den nya skivan är starkt franskinspirerad, även om det finns engelska stänk. Den 12-koriga, tvehövdade, lutan tillkom i en period av ivrigt experimenterande med besträngning och olika stämningar av lutan för att öka den klangliga kvaliteten. En av de ganska få bevarade 12-koriga lutorna finns i Sverige, tillverkad av Raphael Mest.
    På skivan hittar vi några välbekanta namn bland kompositörerna: Mesangeau, Dufaut, Jaques Gaultier, Ennemond och/eller Denis Gaultier, men också mindre bekanta som Bechon, Johann Gumprecht, Merville, Peeter Warner och en Mr. Charles. Bechon var för övrigt anställd vid det svenska hovkapellet 1644-1647. En annan svensk koppling på skivan är Courante Suédoise av Dufaut. Flera av satserna är annars anonyma. Anders Ericsons urval och sammansättning av musiken liknar uppläggen hos många luttabulaturhandskrifter från tiden: musiken består inte av tydliga sviter utan är mer samlad utifrån tonart och viss tematik.
    Huvuddelen av repertoaren framförs i den normala barockstämningen i d-moll, men här finns också några stycket i flat (ton ravissant eller på svenska ”den förtjusande stämningen”) respektive sharp stämning, som utgör en del av de accords nouveaux som användes. D-mollstämningen blev ju den dominerande, troligen på grund av at den var mindre begränsande tonartsmässigt, men samtidigt är den dessvärre klangligt mindre uttrycksfull. Jag hade gärna haft lite mer musik i de mer udda stämningarna på skivan. Dessa stämningsvarianter av lutan finns väl beskrivna i François-Pierre Goys avhandling, som finns tillgänglig online:
http://www.accordsnouveaux.ch/de/Abhandlung/Abhandlung.html
    All musik på skivan är alltså hämtad från luttabulaturhandskrifter. Lite irriterande är de något oprecisa uppgifterna om källorna till musiken. Om jag förstått rätt är musiken hämtad från följande handskrifter: Edinburgh, Panmure nr 4 (MS 9451) och 8 (MS 9449, Lady Campbell’s Music Book); Rostock, Universitätsbibliothek, (Ms. Saec. XVII 54); British Library, Sloane Lute Book (Sloane 1021), Tabley House Lute Book (The University of Manchester, The John Rylands Library English MS 1407) och Donaueschingen, Fürstliche Fürstenbergische Hofbibliothek (Mus.Ms. 1214 Lautenbuch des Mr. Gumprecht).
    Anders Ericsons spel är kraftfullt, musikaliskt övertygande och visar på en fullfjädrad virtuos på luta. Han är absolut tydlig i det musikaliska uttrycket. Vackrast klingar musiken, tycker jag, i flat och sharp stämning av lutan, som får inleda och avsluta skivan. Musiken i den sistnämnda stämningen förmodas vara komponerad av den tysk-franske lutenisten Johann Gumprecht från Strasbourg, men om han verkligen är upphovsman återstår att bevisa. En välbalanserad skiva, som låter oss få uppleva en något annorlunda klangvärld och tidigare oinspelad musik!"
Kenneth Sparr

Tidig Musik, 4/2017
"En skiva för alla som gillar lutmusik"


"Lyra Sonora är ett välkommet tillskott bland cd med lutmusik. Den mesta barockmusik för luta som spelas på konserter och ges ut på cd framförs på 11- eller 13-körig luta men väldigt lite på 12-körig. 11, 12 eller 13 körer (strängpar) på lutan, spelar det nu så stor roll? Luta som luta, eller? Under lutans ”guldålder”, cirka 1500 – cirka 1760, hann lutan förändras på flera sätt. Instrumenten från tidigt 1500-tal som hade 6 körer fick mot slutet av seklet allt fler strängar på grund av behovet av ett utökat basregister. Samma sak gäller förresten för till exempel gambor och cembali.
    I början av 1600-talet var det vanligt med 10-köriga lutor som lite längre fram utökades till 11-köriga instrument i samband med att de franska lutenisterna började experimentera med ”den gamla stämningen”, viel ton (a1-e1-b(h)-g-d-A) genom att stämma ner första och senare allt fler körer. Resultatet blev en rad nya stämningar, accords nouveaux, som till exempel sharp tuning (f#1-d1-b-g-d-A) och flat tuning (f1-d1-bb-g-d-A), samt d-moll-stämningen (f1-d1-a-f-d-A). Den senare blev så småningom mer eller mindre standard på 11- och senare 13-köriga lutor i snart sagt hela Europa utom Italien. På den 12-köriga lutan, som fanns under en förhållandevis kort period användes både accords nouveaux och d-mollstämning, vilket Anders Ericson också gör på inspelningen.
    Musiken på cd:n är fransk och i fransk stil även om lutböckerna som musiken hämtats ifrån har engelsk eller tysk bakgrund. Styckena är till knappt hälften av anonyma kompositörer även om man kan ana en och annan. Förutom Johann Gumprecht, den kanske främste att att torgföra fransk stil i Tyskland under 1600-talet, finns Jacques Gaultier, René Mezangeau och François Dufaut bland dem som tillskrivs någon enstaka sats i den sammanställda sviten från respektive lutbok.
    "Sviterna" inleds med ett Preludium som följs av danssatser som Allemande, Courante etc. Preludierna spelas väldigt fritt, ibland kontemplativt, ibland med kraftfull schvung och ibland ett ett mjukt dröjande ackord och man undrar "varthän" men "räddas" i sista stund av en baston eller nästa ackord och seglar vidare.
    I danssatserna spelar Anders klart och tydligt och med rikt flöde. Allemanderna har fått ett lugnt och behagligt flöde medan sarabanderna går i ett relativt rörligt tempo helt i tidigare fransk stil, allt med definierad riktning och eleganta utmejslade ornament. Sviten i D-dur av Gumprecht är kanske det som sticker ut mest rent klangligt. På lutan klingar D-dur ljust och pregnant i största allmänhet och här hjälper verkligen sharp tuning till med briljansen.
    För egen del hade jag gärna hört mera musik skriven för flat respektive sharp tuning eller någon annan accords nouveaux-stämning, men hade då kanske fått avstå Allemande-Courante-Sarabande av Jacques Gaultier som just nu är favoriter på skivan.
    En skiva för alla som gillar lutmusik och för alla som gillar fransk musik och vem gör inte det?"
Roland Hogman

Web design: Leif Henrikson 2011-2018